Ales gerloch

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc

Kandidát na senátora pro volební obvod č. 17

Prorektor Univerzity Karlovy
Odborník na ústavní právo
Volební obvod č. 17
 • Praha 12, Praha 16
 • Praha-Lipence
 • Praha-Lochkov
 • Praha-Velká Chuchle
 • Praha-Zbraslav
 • Praha-Kunratice
 • Praha-Šeberov
 • Praha-Újezd
 • Praha-Libuš
 • Praha-Petrovice

a část území městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.

Programové zaměření

V souladu s Ústavou budu pracovat ve prospěch České republiky a jejích občanů.

 • Pomůžu senátorům v pochopení Ústavy; budu proti jejím nepromyšleným a neuváženým změnám.
 • Budu usilovat o zvýraznění Senátu v legislativním procesu.
 • Podporuji myšlenku celostátního referenda vhodně doplňující rozhodování Parlamentu a vlády. Uvažujme také o jiných formách občanské účasti na rozhodování
 • Zasadím se o ústavní zakotvení českého národa. Můj návrh na formulaci čl. 1 nově vloženého odst. 2 Ústavy zní: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto svazku je institut státního občanství.“
 • Budu usilovat o to, aby v Ústavě bylo výslovně stanoveno, že v České republice je český jazyk státním jazykem.

Chci pomáhat zachovat a rozvíjet vzdělanost českého národa v měnícím se světě.

Ve sjednocené Evropě, založené též na prostupnosti vzdělávacích systémů, bychom neměli zapomenout svůj jazyk, svoji historii a opustit svou identitu.

 • Vzdělanost nespočívá jen v množství informací, ale také ve schopnosti s nimi pracovat, odlišovat informace podstatné od nepodstatných.
 • Vzdělanost není dána jen úrovní školství; podporuji všechny formy vzdělávání a výchovy (v rodině, spolcích, vzdělávacích institucích, prostřednictvím internetu…).
 • Kvalitu gymnázií můžeme zvýšit návratem k přírodovědnému (s maturitou z matematiky) a humanitnímu zaměření (s maturitou z dějepisu).
 • Podporuji zvyšování platů ve školství; nezapomeňme přitom i na vysoké školy, zvláště mladé asistenty a doktorandy.
 • Souhlasím s návrhem označení státního svátku 17. listopadu též za Mezinárodní den studenstva.
 • Snižme administrativní zátěž na všech stupních škol.

Pomůžu řešit problémy našeho volebního obvodu.

Za tím účelem budu trvale v kontaktu s radnicemi městských částí, s primátorem a členy Rady hl. m. Prahy.

Za stěžejní v tomto směru považuji:

 • výstavbu metra D, dostavbu tramvajové trati a vnějšího okruhu
 • zachování zeleně, ukončení zástavby zelených ploch a zahušťování sídlišť novou zástavbou
 • rozvoj infrastruktury dle potřeb jednotlivých městských částí a zkvalitnění bezpečnosti